Càng Cúm

220,000đ

Càng cúm chính là bộ phần nằm ở thân của con cua cúm và chứa nhiều thịt nhất của con cúm. Những chiếc càng to sẽ được ngư dân tách ra bán cho những người yêu thích phần thịt ngọt, béo được trăng của phần thịt càng con cua