Nhân Hạt Khô Mix 6 Loại Smile Nuts

120,000đ

Nhân hạt khô với 0% nhân óc chó đỏ, 20% nhân óc chó vàng, 20% nhân bí xanh, 15% hạnh nhân tách vỏ, 12 % nhân macca và 13% nhân hạt điều.