Ốc Bulot Pháp

200,000đ

Sau khi đánh bắt, Ốc Bulot Pháp được làm sạch, sốc nhiệt -10 độ rồi mang đi hấp vô trùng, và cấp đông chuyên sâu ở -40 độ.