Chả Cốm (Túi)

85,000đ

Cốm làng Vòng chuyển vào, mọc loại ngon, mỡ phần tươi sạch, gia vị nêm nếm. Ăn với cơm nóng, xôi dẻo chấm nước mắm nước tương thì tuyệt vời.