Bắp Bò Đông Lanh (Túi 1kg)

150,000đ

Bắp bò đông lạnh là một trong những sản phẩm yêu thích nhất tại thị trường Việt Nam, là phần thịt nằm ở chân trước và chân sau của con bò