Ổi Nữ Hoàng Không Hạt

40,000đ

Ổi nữ hoàng khá to, thịt quả dày và ruột nhỏ ít hạt. Khi thưởng thức tỏa ra mùi thơm mát, độ giòn và ngọt nơi đầu lưỡi.