Ổi Ruby Ruột Đỏ

Là giống ổi mới, có ruột đỏ hồng vô cùng bắt mắt, ruột đặc không có hạt hoặc rất ít hạt, ổi ăn rất giòn, thơm và ngọt. Đây là giống nhập ngoại hứa hẹn sẽ mang một bước đột phá cho thị trường ổi hiện nay.