Sò Lụa Xanh (Ốc Chip Chip)

80,000đ

Sò lụa xanh, hay còn gọi là ốc Chip Chip s.ống ở vùng đáy cát ven bờ, có hình dạng giống oval dài vỏ ngoài trơn láng có vân hình chữ chi khắp mặt vỏ, vỏ mỏng nhẹ.